Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bocian

(bohdál)

vták z čeľade bocianovité (latinsky Ciconiidae). Na Slovensku sa tradičné predstavy spájali s bocianom bielym, ktorý – na rozdiel od bociana čierneho – žil v blízkosti ľudí. Bocian hniezdiaci na streche alebo komíne domu bol ochrancom domu a šťastia, zdravia jeho obyvateľov. Do domu, na ktorom sídlil, neudrel blesk. Platil zákaz hniezdo zhodiť a bociana poraniť alebo zabiť. Pri porušní zákazu by iné bociany priniesli v zobáku žeravé uhlíky a dom by podpálili. Zabitie bociana by spôsobilo chorobu. Prelet alebo prílet bociana do obce bol predzvesťou narodenia dieťaťa. Hovorilo sa, že bocian nosí deti, teda že bociany prinášali deti, prípadne iba dievčatá (chlapcov prinášala vrana). Táto predstava, ktorá nadobudla funkciu deťom určeného vysvetlenia spôsobu rozmnožnovania sa ľudí, je pravdepodobne pozostatkom totemistických predstáv. Podľa správania bocianov sa aj určovalo počasie: ak sa zlietali, malo pršať.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: vtáky, predzvesť, narodenie
Literatúra: Horváthová, E.: Tradičná duchovná kultúra. In: Michálek, J. a kol.: Ľud Hornádskej doliny. Košice 1989, 233-294.