Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

biela pečeň

(biele pľúca)

špecifický ľudský orgán, vyskytujúci sa podľa poverových predstáv u vdovcov či vdov, ktorým viackrát umrel životný partner, zvyčajne krátko po uzavretí manželstva. Takýmto partnerom sa slobodné dievky vyhýbali, preto boli nútení uzatvárať ďalšie manželské zväzky s vdovami alebo prespankami. Povera o bielej pečeni bola u nás zaznamenaná najmä v oblasti Bošáckej doliny. Tradovala sa aj o ženách, ktoré náhle zomreli počas tehotenstva a nenarodené dieťa ešte istý čas javilo známky života.

Autor: Ľubica Chorváthová

Pozri aj: vdova, vdovec, prespanka, tehotenstvo
Literatúra: Čižmář, J.: Lidové lékařství v Československu I., II. Brno 1946.
Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zredigoval J. Mjartan. Bratislava 1956.