Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

biela pani

(čierna pani)

v lokálnych poverových predstavách nepokojný duch mladej ženy, ktorá zišla zo sveta násilnou, neprirodzenou smrťou. Na Slovensku bola predstava o bielej panej vo význame poverovej bytosti pomerne málo frekventovaná, vyskytovala sa najmä v podaniach z cyklu o mŕtvych. Jej objavovanie sa vykladalo ako predzvesť úmrtia niektorého z potomkov alebo inej závažnej udalosti. Častejšie sa vyskytuje v lokálne obmedzených legendách a povestiach o hradoch a zámkoch (napríklad Levočská biela pani). K Čachtickému hradu sa viaže povesť o krvižíznivej grófke Báthoryčke, ktorá zmárnila šesťsto nevinných dievčat a po smrti nemala jej duša pokoj. Zjavila sa ovčiarovi so žiadosťou, aby ju vyslobodil. Miestami sa biela pani vnímala ako jedna z podôb smrtky. Pendant bielej panej – čierna pani má v priamych poverových predstavách ešte zriedkavejšie zastúpenie a objavuje sa skôr v jednotlivých žánroch ľudovej slovesnosti, najmä v ľudových rozprávkach a povestiach.

Autor: Tatiana Cibulová

Pozri aj: duša, legendy, povesť, predzvesť, rozprávka, Smrť
Literatúra: Dobšinský, P.: Prostonárodné slovenské povesti I.-III. Bratislava 1973.
Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.