Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

babie leto

teplé jesenné dni od Michala (29. september) do Terézie (15. október), prípadne aj ďalšie. Pomenovanie je odvodené od poletujúcich vlákien pavučín s pavúkmi pri teplom jesennom počasí. Nazývali ich tiež pradivom trpaslíkov, niťami Panny Márie. V mnohých kultúrach existuje pre obdobie tepelných anomálií v jeseni zvláštne pomenovanie, najčastejšie spojené s menom niektorého svätca, ktorý sa svätí v jeseni (v Nemecku Michalovo leto, v Anglicku Lukášovo leto, v Amerike indiánske leto). V slovenských pranostikách sa koniec tohto obdobia spája s odletom sťahovavých vtákov: Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: Michal, pavúk
Literatúra: Melicherčík, A.: Slovenský folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959, 132.
Socháň, P.: Babie leto v rozprávkach. In: Slovák, 21, 3. 10. 1939, č. 227, 37.