Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

únos nevesty

jedna z najstarších foriem uzavierania manželstva, známa mnohým kultúram sveta. V evolučnej teórii sa považuje za univerzálny stupeň predchádzajúci kúpe nevesty. Novšie názory pochybujú o jeho všeobecnej platnosti, keďže išlo o akt násilia, ktorý bol v rozpore s obyčajovým právom. Už veľkomoravský zákonník to považoval za protiprávny čin, za ktorý sa udeľovali tresty. U Slovanov sa okrem skutočného únosu praktizovali aj fiktívne, dohovorené únosy – so súhlasom dievčaťa, ak ho rodičia odmietali vydať, alebo ako dohoda oboch rodín, aby sa vyhli výdavkom na svadbu. Prvky tradičnej svadby predstavujúce násilie (pri vstupe do domu mladuchy), ako aj útek mladuchy a skrývanie sa možno vysvetľovať ako pozostatky únosu. Súčasné podoby únosu mladuchy sú na Slovensku novším javom (od 70. rokov 20. storočia).

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: kúpa nevesty, mladucha, svadba
Literatúra: Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.