Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svadobná zmluva

(kontrakt)

písomné potvrdenie dohody medzi rodinou ženícha a nevesty o majetkovom usporiadaní pred uzatvorením manželstva, čo sa dialo spravidla počas zásnub. Zmluva sa potvrdzovala u notára. Jej predmetom bola najmä výška a obsah vena nevesty (zriedkavo aj jej výbavy), zabezpečenie dedičského a vdovského práva. Na Slovensku nebola všeobecne rozšírená. Vyskytovala sa najmä v majetnejších rodinách. Inde bývala len ústna dohoda pred svedkami.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: obvenenie, vdovské právo, prístupník, veno, výbava, zásnuby
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, Z.: Delenie rodičovského majetku. Výbava a veno nevesty. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 67, mapa 15