Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svadobná zástava

Svadobná zástava tvorená asi tridsiatimi šatkami uviazanými na drevenej žrdi. Beňadikovce (okr. Svidník), 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: M. Sopoliga

znakový predmet svadobného sprievodu alebo celej svadby. Jej pôvod zrejme súvisel s potrebou označiť určité spoločenstvo (svadobčanov), alebo sa vyvinula z dávneho obyčaja zverejňovať panenstvo mladuchy vyvesením svadobnej košele alebo plachty. Zástava mala rôznu podobu. Ako obdĺžnikový kus látky alebo šatky pripevnený na žrď sa nazývala fána, praporec (západné Slovensko), kopija (Spiš). Iným typom bola žrď s niekoľkými (dvoma až dvadsiatimi) šatkami, najčastejšie červenými. Ďalšou výzdobou boli stužky, kvety, zeleň, veniec, jablko. Zriedkavo (na východnom Slovensku) mala aj iné formy – vidly s chlebom a priadzou, praslica so šatkou, hrable, tyč so zásterou či čepcom. Zástavu v predvečer svadby pripravovali družice a mladé ženy u mladuchy. V čele sprievodu ju niesol starejší alebo zástavník. Prítomná bola v kostole pri sobáši a za stolom pri svadobnej hostine (niekde aj pred krčmou, kde sa konala svadba). V súčasnosti sa už nepoužíva.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: družica, hrable, jablko, mladucha, panenstvo, praslica, svadobná noc, zástera, čepiec, starejší, svadba, svadobný sprievod, svadobná noc, zeleň
Literatúra: Benža, M.: Znaky svadobného sprievodu vo svetle symboliky. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 1-2, 51-56.