Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

svadobná zábava

Muž preoblečený za ženu, ako svadobná maškara, tancuje so ženíchom počas svadobnej zábavy. Komjatice (okr. Nové Zámky), koniec 70. rokov 20. storočia. Prevzaté z: Komjatice 1256 - 2006. Bratislava 2008, 232

(veselie)

veselica usporiadaná pre účastníkov svadby. Zahrnovala spev, hudbu, tanec, reči a vinše, hádanky, žarty, hry, dramatické scénky a výstupy masiek (rozšírený bol výstup kuchárky s obarenou rukou, novšie baby s deckom). Zábavnú formu mali aj spôsoby vyberania peňazí pri peňažných zbierkach. Erotický obsah zábavy mal zabezpečiť plodnosť mladému páru. Miestom tanečnej zábavy bola izba či humno, niekde krčma. Právo zúčastniť sa na nej mali všetci členovia dedinského spoločenstva. Na súčasných svadbách prevláda tanec pri modernej tanečnej hudbe. Mladý pár máva sólo v kruhu svadobčanov, po čase ich v tanci všetci vystriedajú. Zábavu a hry organizujú diskdžokeji alebo profesionálni starejší.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: humno, maska, plodonosná mágia, starejší, svadobná družina, svadobné hry, svadobné piesne
Literatúra: Dúžek, S.: Tance a tanečné príležitosti v tradičnej slovenskej svadbe. In: Slovenský národopis, roč. 45,1997, č. 4, 392-402.
Elscheková, A.: Svadba a svadobné piesne. In: Musicologica slovaca. roč. 14, 1989, 72-118.