Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

starejší

Starejší. V ruke s paličkou ozdobenou stužkami, kvetmi a napichnutým jablkom, symbolom jeho funkcie na svadbe. Solčany (okr. Topoľčany), 1984. Archív pozitívov Ústavu etnológie SAV. Autor neznámy

(svat, starušina, stárek, starosta)

hlavný svadobný funkcionár riadiaci priebeh celej svadby. Túto funkciu vykonával ženatý muž z príbuzenstva ženícha (najčastejšie krstný otec). Často bývali starejší dvaja – jeden zo strany ženícha, nazývaný pytač, druhý zo strany mladuchy – oddavač, vydavec. Znakom ich funkcie bola palica, šatka, pierko. Starejší mal dôležité úlohy právne a obradové (uzavretie dohody o svadbe, svadobné odobierky, svedok pri sobáši, záverečné delenie svadobného koláča), organizačné (riadil priebeh celej svadby, svadobnú hostinu, peňažné zbierky) i zábavné (mal dozor nad mládencami a hudobníkmi). Bol hodnotený podľa znalosti a spôsobu prednášania svadobných rečí a vinšov. Funkcia starejšieho sa zachováva aj na súčasných svadbách, najmä v dedinskom prostredí. Niekde pôsobia už aj profesionálni starejší.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: odev svadobných funkcionárov, palica, pierko, svadobní funkcionári, svadba, svadobná hostina
Literatúra: Jakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.