Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pozývanie na svadbu

Svadobný zváč - vidavec so zástavou a svadobným koláčom. Hermanovce (okr. Prešov), 1967. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Kleinová

(povolání, zvanie, pytane)

etiketná norma určujúca spôsob pozvania svadobných hostí. Tieto spôsoby boli na Slovensku regionálne i lokálne diferencované. Najrozšírenejšie bolo pozývanie družbami alebo zváčom, ktorí boli označení pierkami, zdobenými palicami a prednášali pozývacie formule. Pozýval aj mladý pár (spoločne alebo osobitne), aj svadobní rodičia. Znakom pozvania bolo aj posielanie osobitného pečiva (poklona, radostník) do pozývaných domov. Pozývalo sa opakovane (dva alebo trikrát) v čase ohlášok. Odmietnuť sa nepatrilo. Ešte tesne pred sobášom sa robilo takzvané (zháňanie, zvolávanie, zberanie ľudí, ktorých bolo treba opätovne prosiť, ba takmer násilím priviesť na svadbu. Vyžadovalo sa osobne priviesť najmä svadobných funkcionárov. Pozývanie družbami v priebehu 20. storočia postupne zanikalo, v súčasnosti je zriedkavé. Nahradili ho tlačené pozvánky posielané poštou.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: družba, ohlášky, palica, pierko, sobáš, svadba, svadobní hostia
Literatúra: Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
Jakubíková, K.: Účasť lokálneho spoločenstva na svadbe na Slovensku. In: Národopisné informácie, 1986, č. 2, 51-65.