Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mládenecká rozlúčka

(svieca, várky, družbovský, parobský tanec, na kohúta, na kačor, obigrofka, pleščiny)

predsvadobný obyčaj symbolizujúci ukončenie mládeneckého života ženícha, rozlúčku so slobodnou mládežou. Na rozdiel od dievockej rozlúčky bola to zábava s hudbou a tancom. Konala sa v predvečer svadby v dome ženícha alebo v krčme, buď len pre mládencov, alebo pre všetku mládež dediny. Jej súčasťou býval aj obradový čisto mládenecký tanec. V súčasnosti je rozšírené takzvané prepíjanie slobody ženícha so svojimi priateľmi.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: dievocká rozlúčka, družbovský tanec, mládenecké tance, mužské tance, svadba
Literatúra: Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.