Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

dievocká rozlúčka

(vienok, na kašu, na beluše, oplakávanie panenstva, pierkoviny)

predsvadobný obyčaj potvrdzujúci vylúčenie mladuchy zo spoločenstva slobodných dievok. Konala sa v dome mladuchy zvyčajne v predvečer sobáša. Mala vážny obradový charakter. Jej podstatou bol spev obradových svadobných piesní (rozluky, odberanky, na zore) s motívmi rozlúčky so slobodou, panenstvom, mladosťou, krásou, čo vyvolávalo plač mladuchy. Rozlúčka sa potvrdzovala pohostením (kaša, koláče, ovocie), obdarovaním dievok (stužky, šatky, peniaze), niekde aj peňažnou zbierkou pre mladuchu. Zvláštnosťou bolo spoločné nocovanie družiny na slame v dome mladuchy poslednú noc pred sobášom (Horehronie, Zázrivá, severný Zemplín). V súčasnosti sa obnovuje pod názvom rozlúčka so slobodou s takmer rovnakým priebehom, aký má mládenecká rozlúčka ženícha.

Autor: Kornélia Jakubíková

Pozri aj: obradný plač, sobáš, svadba, mládenecká rozlúčka
Literatúra: Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.