Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Žofia

(15. máj)

svätica; podľa kresťanskej legendy matka troch dcér – Fides, Spes, Charitas (Viera, Nádej, Láska), s ktorými bola v roku 120 umučená. V tradičnej kultúre sa s dňom Žofie viazal najvhodnejší termín na siatie ľanu a konopí. Podľa poverových predstáv mali narásť husté ako jej vlasy. Na základe mágie podobnosti malo dĺžku ľanu a konopí ovplyvniť aj varenie dlhých cestovín v tento deň. V okolí Prievidze bola známa povera, že ak sa v noci na Žofiu vojaci pováľajú po rose, vyhnú sa im guľky v boji. Pranostika Žofia víno vypíja poukazuje na nebezpečenstvo mrazov pre úrodu hrozna.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: ľan siaty, rosa, konopa siata, traja zamrznutí muži, vojak
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, s. 228.
Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989, 193.