Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Vincent

(21. január)

svätec, patrón viníc. Zobrazuje sa ako krásny mládenec s palmou a dvoma vranami. Jeho ďalšími znakmi sú bič, reťaz, mlynské koleso – symboly mučenia. V tradičnej kultúre západného Slovenska sa na Vincenta ako patróna viníc konali vzájomné ochutnávky vína. Vo vinohradníckych oblastiach sa okolo tohto dňa veštila úroda hrozna pomocou odrezaného prúta ponoreného do vody. Tak ako rástli očká, mal rásť aj vinohrad. Známe sú pranostiky o počasí: Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje; o úrode: Ak sa na Vincenta vtáča napije z koľaje vody, bude veľa vína; Na Vincenta slunéčko dává chléb a vínečko.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: Urban, patróni, veštenie, pranostika, vinica, víno
Literatúra: Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989, 193-194.
Profantová, Z. (Zost).: Dúha vodu pije. Bratislava 1986, 32.