Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

veľkonočný týždeň

kvetnou nedeľou začínajúci posledný týždeň kresťanského veľkého pôstu a príprav na vyvrcholenie sviatkov Veľkej noci. V tomto týždni sa v tradičnom zvykosloví vykonávali úkony, ktoré mali pred začiatkom jarných poľnohospodárskych prác zabezpečiť v hospodárstve bohatstvo. V domácnostiach sa pripravovali a jedli iba pôstne jedlá z kvasenej kapusty, z čerstvých listov šťavela a špenátu a rôzne druhy cestovín, prípadne sa pôstna strava v čase od Veľkého piatka do Bielej soboty obmedzila iba na pitie mlieka. Vo veľkonočnom týždni sa odporúčalo siať zeleninu, vrátane tekvíc a uhoriek, pretože sa verilo, že tak ako sú zaviazané kostolné zvony, budú sa dobre zaväzovať (vytvárať) aj ich plody. V zmysle poverových zákazov sa v tomto týždni v Honte nesmela podsádzať hydina a na Zelený štvrtok vykonávať namáhavé práce. Na celom území Slovenska sa v týchto dňoch pred svitaním chodili ľudia umývať k potokom s cieľom liečiť či predchádzať kožným chorobám.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: Kvetná nedeľa, Veľká noc, pôst, Zelený štvrtok, Biela sobota
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 157-174.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 526-527.