Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Valentín

(14. február)

svätec žijúci v 3. storočí, uctievaný ako mučeník. Rímskokatolícka cirkev si v tento deň pripomína rímskeho kňaza i jeho menovca biskupa – svätého Valentína z Terni v Taliansku. Časť historikov tvrdí, že išlo o tú istú osobu. Podľa legendy bol 14. februára 250 alebo 269 popravený za to, že tajne sobášil zaľúbených. Cisár Klaudius II. zakázal sobáše, aby v armáde boli len slobodní muži, bojujúci udatnejšie než ženatí. Na základe legendy, a asi aj v spojitosti s prebúdzaním sa prírody v dobe sviatku, sa v svetskej tradícii Valentín stal patrónom zaľúbených. Prvú valentínku – písomný pozdrav vyjadrujúci lásku a náklonnosť – poslal svojej žene asi francúzsky vojvoda Karol Orleánsky v roku 1415 z britského zajatia. Na Slovensku bol v spojitosti s týmto dňom zaznamenaný v prvej polovici 20. storočia zákaz na Valenta priasť alebo píliť drevo, lebo by človeku hnisali prsty, a tiež zákaz piecť chlieb, pretože kto na Valenta pečie chlieb, umrie.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: chlieb
Literatúra: Bednárik, R.: Príspevok k pohrebným zvykom slovenského ľudu. In: Národopisný sborník, zv. 1, 1939, 54-88.
Žáková, K.: Sv. Valentín [14. februára]. In: Katolícke noviny, č. 6, 2002, 4.