Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

traja zamrznutí muži

(Traja zmrzlí, Traja ľadoví svätí – Pankrác, Servác, Bonifác, 12.-14. máj)

súhrnné pomenovanie pre dni svätcov, keď sa podľa pranostík citeľne ochladí, hrozia studené dažde, prízemný mráz, čo má význam najmä pre vinohradníkov a ovocinárov. V prípade hrozby mrazov sa dodnes v sadoch a viniciach zakladajú ohne a dymom chráni úroda. Spolu s dňami svätcov Žofie a Urbana predstavujú rizikové dni pre úrodu viniča a ovocia. Svedčia o tom pranostiky: Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli; Pan Serboni páli stromy; Deň Pankráca osožný je poliam, škodný viniciam; Pankrác, Servác, Bonifác – zamrznutí svätí, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: ovocinárstvo, pranostika, Urban, vinohradníctvo, Žofia
Literatúra: Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava 1965.
Drábiková, E.: Človek vo vinici. Bratislava 1989, 193.