Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Peter

(29. jún)

svätec, apoštol (pôvodným menom Šimon), podľa legendy hlava kresťanskej cirkvi; mučeník, patrón zámočníkov, hodinárov. Šíril kresťanstvo v Malej Ázii, zomrel v Ríme zavesený na kríži dolu hlavou v rovnaký deň ako Pavol. Zobrazený býva v žltom rúchu s dvoma kľúčmi v ruke – zlatým od neba, železným od pekla. Niekedy má v ruke rybu – znak toho, že ho Ježiš Kristus nazval rybárom duší. V roľníckej kultúre bol tento deň spojený s pozorovaním úrody; chápal sa ako predel leta, jeden z prechodových dní. Viažu sa k nemu pranostiky o úrode: Peter a Pavol lámu korene obilia – už nerastie, dozrieva zrno; Na Petra peceň chleba na poli; Keď prší na Petra, ubúda gazdom chleba v peci; Peter a Pavol sejú hríbečky; o počasí: Do Petra nit cepla, a po Petre je po ceple (Šariš). S legendou súvisí aj rozšírená povera, že sa nemá kúpať, lebo hrozí utopenie a pohnevanie vodníka (Tekov).

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: Pavol, pranostika, úroda, vodník, zámočníctvo
Literatúra: Socháň, P.: Petra a Pavla. In: Slovenská nedeľa, 2, 29. 6. 1930, č. 171, 5.
Záturecký, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava 1965.