Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Mláďatká

(28. december)

podľa kresťanskej tradície spomienkový deň na betlehemské deti, ktoré dal Herodes usmrtiť, dúfajúc, že je medzi nimi aj novorodený Ježiš. Biblický príbeh v ľudovom prostredí pripomínalo šibanie malých chlapcov. Podľa ľudových vysvetlení malo vyjadrovať utrpenie betlehemských detí. V okolí Trenčína s tým súvisel aj zákaz prác, pri porušení ktorého mali umierať deti. Z cirkevných prameňov zo 16. storočia vyplýva, že šibanie cirkev nielen prijala, ale prúty aj posväcovala. Vianočná šibačka dievčat (mládenkovanie) bola rozšírená do polovice 20. storočia na Spiši, Horehroní, v Novohrade a v niektorých oblastiach západného Slovenska. V Honte bolo rozšírené chodenie s chrienom, brezovým prútom s chrenom pripevneným na konci. Pri príchode do domu dievčat hovorili: Doniesli sme vám chrien, aby ste boli celý rok zdraví. Za odmenu dostávali naturálie, neskôr peniaze. Kultové predstavy dokladá údaj z konca 19. storočia z Gemera, kde platil zákaz vymetania kútov izby, aby nevymietli bôžikov – rodových predkov, ktorí sa mali zdržiavať počas vianočných sviatkov v obydliach svojho rodu. Ku dňu Mláďatiek sa viažu pranostiky o prosperite: Ak je na nebi veľa hviezd, bude veľa sliepok; o počasí: Ak prší celý deň, bude suchý rok, ako aj veštby: Ak prší dopoludnia, budú zomierať deti, ak popoludní, dospelí.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: kult predkov, pranostika, smeti, svätenie, šibanie, zeleň
Literatúra: Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 105.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 101-103.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 519.