Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Michal

(29. september)

svätec, podľa biblie archanjel, vodca nebeského vojska, víťaz nad sedemhlavým drakom, premožiteľ diabla. V liturgických textoch vodca blažených do raja, váži duše pri poslednom súde. Na zobrazeniach sa najčastejšie objavuje s kopijou, ako víťaz nad drakom, od 14. storočia drží v jednej ruke kopiju, ktorou prepichuje draka, v druhej váhu s dušami. V tradičnej kultúre popri Vianociach a Veľkej noci sú dni Juraja, Jána Krstiteľa a Michala hlavné dni, podľa ktorých sa orientovala práca, rodinné i spoločenské udalosti. Je dňom príchodu jesene. Začínalo sa domáce pradenie. Na juhozápadnom Slovensku vtedy vyplácali pastierov ošípaných. O nastávajúcom chladnom počasí svedčia pranostiky: Do Jána maslo, po Michale nitka; o michalských sviatkoch: Židia trúbia na mráz; Svätý Michal z poľa spiechal.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: anjel, drak, duša, Juraj, Ján Krstiteľ, pastier ošípaných, pradenie, pranostika, záhrobie
Literatúra: Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 134.
Socháň, P.: Zvyky na Michala (29. septembra.) In: Národný denník, 4, 30. 9. 1925, č. 221, 1-2.
Socháň, P.: Deň sv. Michala archanjela. In: Slovenský denník, 2, 28. 9. 1930, č. 259, 6.