Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Matej

(24. február)

1. apoštol, evanjelista, patrón mäsiarov. Šíril svoje evanjelium v Etiópii. Zobrazuje sa s knihou, perom, často ako zapisuje Kristove predpovede. Jeho atribútom je aj tesárska sekera – symbol mučeníctva. V tradičnej kultúre sa tento deň chápal ako nešťastný, nezačínala sa nijaká práca, priniesla by neúspech. Platil zákaz ženských prác (šitie, pradenie, tkanie). Vajíčka znesené na Mateja (matejča, krivý Matej) sa označovali písmenom M a nikdy sa nepodsádzali. Podľa povery by sa z nich vyliahli mláďatá s vývinovou chybou. V okolí Nitry sa dávali žobrákom, inde sa zahodili cez plot. Pranostika na tento deň sa viaže so zmenou počasia: Matej ľady láme, ak ich nenachodí, teda ich narobí;

2. matej – názov pre tlačenku i jaternicu.

Autor: Viera Feglová

Pozri aj: hydina, nebezpečné dni, mäsiar, patróni, povery, jaternica, pranostika, tlačenka, žobrák
Literatúra: Horváthová, E.: Zvykoslovie a povery. In: Slovensko. Ľud – II. časť. Bratislava 1975, 985-1030.
Socháň, P.: Deň sv. Mateja na Slovensku. In: Slovenský denník, 7, 24. 2. 1924, č. 46, 5.
Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 114.