Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

letečko

Chodenie s brezou. Kozárovce (okr. Levice), 1967. Národné osvetové centrum v Bratislave. Foto: T. Szabo

(leto, lesola, máj, májik, hájik)

zelená halúzka ozdobená stužkami, slamenými retiazkami a výfúknutými vajíčkami; súčasť jarnej obchôdzky; symbol prebúdzajúceho sa života, jarnej a letnej vegetácie, protipól symbolu zimy (Moreny). Na západnom Slovensku s ním chodili dospievajúce dievčatá prevažne na Kvetnú nedeľu hneď po zničení Moreny (niekde týždeň po jej vynesení), alebo v niektorú nedeľu v čase od nedele Laetare (tri týždne pred Veľkou nocou) do Juraja (24. apríl). Skupiny troch až piatich dievčat obchádzali domy a rozdávali zelené vetvičky, vinšovali zdar v hospodárstve, zdravie v rodine. Odmenené boli vajíčkami alebo peniazmi. Niekde s letečkom len prešli dedinou, aby oznámili príchod teplejších dní (odomykanie zeme). Súčasťou obchôdzky boli pod oknami spievané piesne, ktoré zdôrazňovali motív vynesenia zimy a prinesenia leta (na okolí Hlohovca: Nesieme vám máj pod zelený háj; v Lábe Milé leto, milé, kdes tak dlho bolo?). V súčasnosti sa obrad prinášania letečka posunul do zábavno-dramatickej polohy a pretrváva v repertoári detských folklórnych súborov.

Autor: Eleonóra Klepáčová

Pozri aj: Morena, Kvetná nedeľa, obchôdzky, vajce, Juraj, zeleň, vinšovanie
Literatúra: Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 157–174.
Klepáčová, E.: Jarné obchôdzky. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 79.
Klepáčová, E.: Symbolika zelene v kresťanských sviatkoch. In: Zeleň v lidových obyčejích. Zost. L. Tarcalová. Uherské Hradiště 2003.