Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Ján Nepomucký

Džbán s maľbou sv. Jána Nepomuckého. Veľké Leváre (okr. Malacky), 19. storočie. SNM - Etnografické múzeum v Martine. Foto: H. Bakaljarová

(16. máj)

svätec (1345 – 1393), patrón Čiech a Bavorska. Pôsobil ako klerik, podľa legendy bol uväznený kráľom Václavom IV. a po mučení hodený do Vltavy za údajné odmietnutie porušiť spovedné tajomstvo kráľovny Žofie. Kult sa rozšíril po jeho kanonizácii v roku 1729. Na Slovensku sú jeho sochy početne zastúpené v rímskokatolíckych obciach takmer na celom Slovensku. Umiestňovali sa pri riekach, potokoch a mostoch, lebo podľa ľudových predstáv bol Ján Nepomucký patrónom vôd, ovplyvňoval dážď, priaznivo vplýval na úrodu, hospodárstvo, chránil pred utopením, povodňami, ale aj pred ohováraním. Bol patrónom rybárov, pltníkov, mlynárov, kňazov, spovedníkov. Zobrazoval sa v rúchu kanonika s biretom na hlave, štólou, krucifixom, palmovou ratolesťou ako znakom mučeníka, so svätožiarou s piatimi hviezdami označenými T.A.C.U.I. (latinsky: mlčal som). V ľudovom prostredí sa jeho zobrazenia objavovali v obrazoch maľovaných na skle i maľbách na keramických džbánoch, ktoré sa hojne vyvážali do Čiech.

Autor: Oľga Danglová

Pozri aj: socha, maľba na skle, džbán, svätci, patróni, rybárstvo, pltníctvo, mlynár
Literatúra: Vlnas, V.: Jan Nepomucký, česká legenda. Praha 1993.
Cooper, J. L.: Lexicon Alter Symbole. Leipzig 1986.

galéria