Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

Jakub menší

(1. máj)

apoštol, svätec, patrón valchárov a farbiarov súkna. Podľa legendy bol pre hlásanie kresťanskej viery v Jeruzaleme asi v roku 62 zhodený z cimburia chrámu, kameňovaný a ubitý valchárskou tyčou. Na tento deň pripadol aj sviatok svätého Filipa, apoštola. Deň bol považovaný za vhodný na sadenie rastlín v záhradách i na poliach. Počas filipo-jakubskej noci pred 1. májom mali podľa tradičných predstáv veľkú moc strigy. Schádzali sa vtedy na sabatoch na krížnych cestách a na kopcoch. Na ochranu pred nimi dávali večer pred 1. májom na prahy maštalí, domov i na vstupy do hnojísk tŕnisté konáre, plásty trávy alebo ich posýpali pieskom. Táto noc bola na západnom a východnom Slovensku tradičným termínom stavania májov. Aby boli kravy chránené pred čarami a mali veľa mlieka, zvieratá i maštale vydymovali 1. mája zelinami. Na Filipa sa mútilo maslo, používané na liečenie dobytka.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: máj, krížne cesty, striga, stridžie dni, ochranné predmety, okurovanie, choroby hospodárskych zvierat
Literatúra: Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993.
Socháň, P.: Filipo-Jakubská noc (s 30. apríla na 1. mája). In: Slovenský denník, roč. 13, 1930, č. 100, 2.