Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kruteľ

Viazací kolík. Jabloňové, okr. Malacky. Foto P. Slavkovský, 1972. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

zahrotený kolík z jedného kusa, obyčajne javorového dreva, ktorý slúžil na viazanie povriesel. Pod rukoväťou mal urobenú dierku, cez ktorú bol prevlečený remienok alebo povraz, ktorý si pri práci s kruteľom navliekal žnec na ruku. Využíval sa najmä pri viazaní krátkych ražných povriesel, ktoré sa dopredu pripravovali na žatvu jarných druhov obilia.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: žatva, snop, povrieslo
Literatúra: Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.