Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

špitál

pôvodne starobinec a chudobinec. Vznikali v stredoveku zásluhou mníšskych rádov, na Slovensku od konca 11. storočia. V 13. storočí sa začali aj na Slovensku zakladať zariadenia pod názvom útulky svätého Lazara (leprozáriá), hovorovo lazarety po tom, čo malomocenstvo zavliekli do Európy križiaci. Názov lazaret, ako jedno z označení špitála, sa zachoval aj po ústupe lepry v 15. storočí. Na nemocnice, výlučne zdravotnícke zariadenia sa špitály zmenili v 19. storočí.

Autor: Zora Apáthyová- Rusnáková

Pozri aj: ---
Literatúra: Vojtová, M. a kol.: Dějiny československého lékařství. 1. – do roku 1740. Praha 1970.
Bokesová-Uherová, M., Junas, J.: Dejiny zdravotníctva a medicíny na Slovensku. Martin 1985.