Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

prísažný

(boženík, pougár, burgar prisežny)

dôveryhodný človek pod verejnou prísahou, volený člen obecnej alebo mestskej rady. Prísažní viedli obec spolu s richtárom. Pred rokom 1848 skladal richtár a prísažní prísahu v kostole pred cirkevným zborom a farárom, po roku 1848 pred stoličným slúžnym. Stredoveké právo poznalo aj ženskú funkciu prísažnej panej, ktorá viedla pôrody (pôrodná baba) a svedčila o manželskom pôvode dieťaťa. Názov boženík, odvodený od „božiť sa“ (prisahať), je známy z mestských kníh (napr. Žilinská kniha 1387 – 1524) a urbárov najmä zo severozápadného a stredného Slovenska; názvy pougár alebo polgár sa používal na juhu stredného Slovenska. Na Spiši a v západnom Šariši je rozšírený názov burgar prisežni. Regionálne názvy prísažných sa do 1. polovice 20. storočia uchovali zvyčajne v označeniach pre obecného sluhu.

Autor: Zora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj: obecný sluha, pôrodná baba, obecná samospráva, richtár
Literatúra: Apáthyová-Rusnáková, K., Stoličná, R.: Spoločenstvo obce a rodiny. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava 2000, 171-189.