Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hofer

nájomník bytu u majetného roľníka. Bez vlastného domu a pôdy patril medzi najchudobnejších ľudí v obci. Majetnejší roľníci poskytovali hoferským rodinám byty v zadnej časti svojho dvora a v nevyužitých domoch, za čo im hoferi vykonávali potrebné záprahové práce. Miestami si od roľníkov prenajímali pôdu pripravenú pod osev a sadbu. Hoferi odrábali nájomné i služby pešou, ručnou robotou. Niekedy aj s členmi rodiny vykonávali prácu sluhov. Vyrovnávanie pomeru medzi nájmom, službami a odrobenou prácou sa robievalo po Všechsvätých, keď jedna alebo druhá strana doplácala schodok peniazmi. Za menšie práce boli hoferi odmeňovaní aj naturáliami a prilepšením na strave. Gazdovia ich prednostne najímali na žatevné práce, za ktoré im platili časťou zožatého obilia. Toto bol hlavný dôvod, prečo hoferi zotrvávali v svojom postavení často desiatky rokov.

Autor: Zita Škovierová

Pozri aj: nájom, odrábanie, sluha, výžinok
Literatúra: Škovierová, Z.: Spoločenský život. In: Rača. Zostavil J. Podolák. Bratislava 1989, 183-195.