Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

frajer, frajerka

(galán, galánka, priateľ, priateľka)

predmanželský, mimomanželský či pomanželský sexuálny partner opačného pohlavia. Jeho spoločenské postavenie a formy správania určoval stupeň záväznosti morálnych noriem v príslušnej obci. Predmanželské kontakty mládeže sa akceptovali od určitého veku a neraz ich podmieňovalo členstvo v mládeneckom alebo dievockom spolku. Vidiecke spoločenstvo sa usilovalo kontrolovať priebeh a narastajúcu záväznosť týchto vzťahov, v mestskom prostredí preberali kontrolu najmä rodiny. Pohlavný styk sa toleroval, pokiaľ dievča neotehotnelo. Frajer/frajerka počas manželstva sú spoločenstvom aj cirkvou kritizované (platí dvojaká morálka) a v minulosti boli aj trestané. Pomanželské vzťahy sú tolerované, pokiaľ smerujú k manželstvu, resp. vyplývajú z platných daňových a dôchodkových predpisov.

Autor: Peter Salner

Pozri aj: ---
Literatúra: Salner, P.: Postavenie slobodnej matky v dedinskom spoločenstve v prvej polovici 20. storočia. In: Národopisné informácie, 1984, č. 3, 82-86.