Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

základy stavby

stavebný prvok spodnej časti stavby. Pôvodne stavby nemali základy, alebo boli len veľmi plytké. Na základy sa najčastejšie používal hlinou spojený lomový kameň. Pri stavbách s nabíjanými stenami boli z rovnako ubitej hliny, na ktorú bezprostredne nadväzovala stena. Nad úrovňou terénu základy pokračovali podmurovkou, ktorou sa vyrovnávali výškové rozdiely stavebného pozemku. Podmurovka sa robila najmä pod dom, maštaľ alebo sýpku. Ak sa stavalo vo veľmi svažitom teréne, vysoká podmurovka umožnila vybudovať pod domom alebo sýpkou pivnicu či maštaľ. Na niektorých hospodárskych stavbách zrubovej alebo rámovej konštrukcie s vypletanými stenami mohli byť základy a podmurovka nahradené len veľkými lomovými kameňmi, ktorými boli voľne podložené nárožia. Na ochranu stavby mali slúžiť rôzne predmety, najčastejšie mince, ktoré sa zvykli položiť do základov.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: stavebný materiál
Literatúra: Bednárik, R.: Duchovné základy ľudového staviteľstva. Turčiansky Sv. Martin 1944.