Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

záchod

(hajzeľ, budar)

drobná stavba na vykonávanie telesnej potreby ľudí. Najjednoduchšie záchody mali formu nízkych, po plecia siahajúcich ohrád zo slnečnicových alebo kukuričných bylí, z haluziny, prútia, žŕdok, dosák. Boli bez sedacej dosky, bez strechy a s plachtou namiesto dverí. Doštené alebo murované záchody so strechou a sedacou časťou sa na dedinách začali stavať až od prelomu 19. a 20. storočia. Záchod býval umiestnený v zadnej časti dvora pri hnojisku. Medzi propagátorov zavádzania záchodov popri krčmároch, učiteľoch a kňazoch boli aj ľudia, ktorí odchádzali za prácou do sveta.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: ---