Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

výpustok

Výpustok, Horné Orešany, okr. Trnava, 1956. Foto: Václav Torey. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

plastický portál z dvoch pilierov a oblúkového prekladu pred vchodom do domu. Funkciou výpustku bolo chrániť vchody a príslušné stavby pred požiarom a poveternostnými vplyvmi. Vyskytoval sa na murovaných stavbách západného Slovenska, nielen na domoch, ale aj na pivniciach a sýpkach.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: ---