Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

truhla na potraviny

Truhla na potraviny, Žakarovce, okr. Gelnica, 1967. Kresba: Radka Mikulová. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(žigla, štok, pajstruna, šafáreň)

druh odkladacieho nábytku na uskladnenie potravín. Truhly na potraviny boli dlhšie a užšie ako truhly na šaty, s doskovými nohami, vo vnútri rozdelené na viacero priečinkov. Slúžili na uloženie strukovín, múky, masti alebo mlieka. Ich miesto bolo v pitvore, kuchyni, neskôr v komore.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: skriňa na potraviny
Literatúra: ---