Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

geleta

Geleta. Drábsko, okr. Brezno. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto V. Nosáľová, 1973.

(diežka, galata, geľata, geletka, dojelnica)

1. drevená nádoba na dojenie ovčieho mlieka;

2. drevená nádoba na uskladnenie bryndze a iných mliečnych výrobkov. Na Považí sa v nich skladoval aj slivkový lekvár. Ich výrobcami boli debnári. Používanie geliet, ako aj termín geleta patria k tradičnej kultúre karpatských pastierov.

Autor: Ján Podolák

Pozri aj: valaská kolonizácia, ovčiarstvo
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.

galéria