Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

stolicová konštrukcia krovu

nosná konštrukcia strechy, ktorej základ tvorili krokvy a podporná konštrukcia pripomínajúca stôl, stolicu. Základom stolice boli stĺpiky upevnené vo väčších odstupoch do priečne uložených stropných hrád. Na stĺpiky bola položená väznica, ktorá podopierala krokvy v strede ich dĺžky. Krokvy tvoril pár hranolov, ktoré boli v hornej časti spojené a dolnou časťou upevnené do hrady položenej na hornom okraji pozdĺžnych stien (pomúrnica). Hmotnosť strechy spočívala na obvodových stenách. Názov konštrukcie je odvodený od názvu jej nosného prvku. Stolicová konštrukcia krovu sa začala rozširovať koncom 19. storočia. Jej zavádzanie v súviselo najmä s používaním škridlice, ktorá mala väčšiu hmotnosť ako tradičné krytiny, a preto vyžadovala krov s väčšou nosnosťou.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krov
Literatúra: Kovačevičová, S.: Stavebný materiál, technika, konštrukcia stien a krovu obydlia na Slovensku. In: Lidová stavební kultura. Brno 1981.