Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

stolec

(hokerlík)

druh sedacieho nábytku bez operadla, určený na sedenie jednej osoby, zvyčajne nižší ako stolička. Stolce existovali v troch formách. Za najstaršiu podobu možno považovať stolec zhotovený z napoly prepíleného kmeňa stromu, s využitím jeho konárov ako nôh. Ďalšími druhmi boli stolce s okrúhlym alebo obdĺžnikovým sedadlom, do ktorého boli šikmo vsadené drúčikové nohy, alebo stolce s doskovými nohami začapovanými do sedadla. Stolce slúžili ako pomocné sedadlá, najmä pri práci v dome.

Autor: Viera Valentová

Pozri aj: sedací nábytok, stolička
Literatúra: ---