Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

stĺpiková konštrukcia

Stĺpiková konštrukcia steny, Smrdáky, okr. Senica, 1956. Foto: Viera Urbancová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

stavebná konštrukcia, pri ktorej základom steny je rad stĺpov po obvode stavby, ktorých spodné konce sú zapustené do zeme a horné konce spojené vodorovným brvnom. Vlastnú stenu tvorila až výplň medzi stĺpmi. Výplňou mohli byť dosky, hrubé drevené štepy, výplet z kálaničiek alebo prútia. Výplň bola upevnená do žliabkov v bočných stenách stĺpov. Steny mohli byť omazané hlinou. Stĺpiková konštrukcia sa koncom 19. storočia vyskytovala na južnom a juhu východného Slovenska, najmä na hospodárskych stavbách, na domoch bola zriedkavejšia. V prvej polovici 20. storočia sa ňou najčastejšie stavali jednoduché šopy alebo kôlne bez pevných stien. Stĺpiková konštrukcia patrí k najstarším stavebným konštrukciám na Slovensku. Jej zdokonalením vznikla rámová konštrukcia.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: rámová konštrukcia
Literatúra: ---