Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sporák

Murovaný sporák, Jabloňovce, okr. Levice, 1972. Foto Viera valentová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(šporhel, transport)

viacfunkčné kúrenisko s ohňom uzavretým zhora železnými platňami a zdola roštom na prívod vzduchu a prepadávanie popola. Zavádzanie sporákov v tradičnom dedinskom prostredí spadá do druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Vývin sporákov sa uberal od jednoduchej murovanej formy so zamurovanou železnou platňou na varenie k vyspelejším formám s rúrou na pečenie. Murované sporáky sa spočiatku kombinovali s chlebovou pecou alebo kachľami, pričom sa často umiestňovali v izbe. Súčasne s murovanými sporákmi sa začiatkom 20. storočia začali používať aj prenosné kovové sporáky. Hlavný prínos sporákov spočíval v tom, že prispeli k priestorovému a funkčnému vyčleneniu kuchyne v tradičnom obydlí, ako aj k nahradeniu hlineného a liatinového riadu na varenie hygienickejším smaltovaným riadkom.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: kúrenisko
Literatúra: ---