Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

spálňa

Spálňa, Váhovce, okr. Galanta, 1962. Foto: Jana Kleinová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

obytná miestnosť určená na spávanie. Geneticky je spätá s meštianskymi formami obydlia a spôsobu života. V tradičnom dedinskom prostredí sa začala vyskytovať v obydlí neroľníckych vrstiev – farár, učiteľ, notár, lekár. Medzi roľnícke obyvateľstvo prenikla až v druhej polovici 20. storočia s udomácňovaním mestských dispozičných a funkčných foriem obydlia. Pre spálňu je charakteristický funkčne špecifikovaný nábytok remeselnej alebo továrenskej výroby so zdvojenými manželskými posteľami a nočnými stolíkmi. Súčasťou interiéru spálne boli obrazy nad posteľami s náboženskou tematikou, zrkadlo, novšie svadobná fotografia manželského páru.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: spávanie
Literatúra: ---