Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

skriňa

Skriňa, Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš, 1969. Foto: Ján Botík. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(kasňa)

druh odkladacieho nábytku, ktorý slúžil na úschovu odevov a textílií. Existovali dve formy skrine: staršia s jednokrídlovými a mladšia s dvojkrídlovými dverami. V priestore skrine bol buď jednoduchý vešiak na zavesenie vrchného odevu, alebo viacero poličiek na uloženie bielizne či bytového textilu. V spodnej časti skrine mohla byť zásuvka. Skrine boli výrobkami prevažne mestských stolárov, ktorí často pri ich výrobe uplatnili aj zjednodušené prvky slohového nábytku. V dedinskom prostredí sa začali skrine používať koncom 19. storočia. Ich používanie sa rozšírilo až v 20. storočí spolu s premenou prednej izby domu na parádnu izbu s remeselne vyrobeným nábytkom.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: bielizník, truhla na šaty, parádna izba
Literatúra: ---