Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

škridlica

tvarovka obdĺžnikového tvaru z pálenej hliny používaná na pokrytie strechy. Vyrábali sa dva druhy škridlíc: ploché so segmentovým ukončením (bobrovka) a profilované, s rovným ukončením, po stranách s perom a drážkou (falcovka). Škridlice na latách pridŕžali hranaté výstupky na spodnej strane. Aby sa dosiahla súvislá plocha strechy, mal každý druh svoj spôsob kladenia. Bobrovka sa kládla tak, aby škridlica vo vyššom rade prekryla dotyk dvoch susediacich škridlíc v spodnom rade. Falcovka sa kládla obdobným spôsobom, ale navyše pero škridlice muselo zapadnúť do drážky predchádzajúcej škridlice. Škridlica sa začala vo väčšom rozsahu používať v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia, čo súviselo s rozvojom tehliarstva.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krytina, tehliarstvo
Literatúra: ---