Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

skalné obydlie

Skalné obydlie, Brhlovce, okr. Levice, 1972. Foto: Jarmila Paličková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

trvalé obydlie vyhĺbené v stenách vulkanických hornín alebo sprašových pôd. Vyskytovali sa v oblasti Štiavnických vrchov – Brhlovce, Lišov a na sútoku Hrona s Dunajom – Kamenica, Chľaba, Leľa, Bajtava. Situované boli na okraji dedín. Vznikali povedľa pivníc na uskladnenie vína. Niekedy pozostávali iba z jednej miestnosti. Častejšie však mávali viacpriestorovú dispozíciu, k izbe patrila aj komora, prípadne kuchyňa. Ojedinele sa v izbe vyskytli lavice a v maštali válovy, ktoré boli vykresané z kompaktnej horniny. Počiatky výskytu skalných obydlí spadajú do 16.–17. storočia. Boli však regionálne a sociálne úzko ohraničenými formami bývania nemajetných vrstiev obyvateľstva.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: ---