Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

sedací nábytok

rôzne druhy nábytku, stolce, stoličky a široká škála lavíc, na ktorých sa sedelo. Lavica a stolec predstavujú najstaršie druhy sedacieho nábytku. Stolička sa v tradičnom dedinskom interiéri objavila až v priebehu 19. storočia. Ako bol sedací nábytok rozložený rozhodovalo umiestnenie pece a stola v izbe. V staršom období stôl a pec stáli v protiľahlých kútoch. Pri oboch boli rozmiestnené lavice. Na začiatku 20. storočia, s presunutím pece s ohniskom do pitvora, sa presunul stôl do stredu izby, bližšie k čelnej stene. Spolu s ním sa presunula aj lavica a stoličky, lavice okolo pece zanikli. Stoličky zvykli stáť aj pozdĺž postelí.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: bývanie, lavica, stolička
Literatúra: Valentová, V.: Niektoré typy sedacieho nábytku v okolí Starého Tekova. In: Slovenský národopis, roč. 17, 1969, 579-605.