Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

remeselnícky dom

1. dom s usadlosťou obývaný remeselníkom a prispôsobený na špecializovanú výrobu alebo vykonávanie remeselných služieb. Rozsah, forma a umiestnenie výrobných priestorov a objektov v remeselníckom dome a usadlosti boli závislé od druhu remesla, miestnych podmienok a majetkového postavenia výrobcu. Poschodové remeselnícke domy mali výrobné a obchodné priestory na prízemí, obytné na poschodí. V obytnom trakte zväčša bývala kuchyňa a 2 alebo 3 miestnosti na výrobu a predaj. Niektoré remeslá (napr. farbiarstvo, modrotlačiarstvo, tkáčstvo, súkenníctvo, kožušníctvo) využívali aj zvýšené podkrovie a rozšírené podstrešie (na skladovanie tovaru, prípadne sušenie plátna, koží). Remeselnícke domy museli byť označené firemnou tabuľou alebo vývesným štítom;

2. budova určená na spoločenské, kultúrne a iné stavovské potreby remeselníkov združených do spolku, korporácie alebo spoločenstva. V niektorých mestách Remeselnícky alebo Živnostenský dom bol sídlom živnostenského spoločenstva (Žilina).

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: remeselníctvo
Literatúra: ---