Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

rámová konštrukcia

Rámová konštrukcia steny, Banské, okr. Vranov nad Topľou, 1950. Kresba: Dušan Oravec. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave

stavebná konštrukcia, pri ktorej základom steny je drevený rám s výplňou. Rám tvorilo spodné a vrchné vodorovné brvno, medzi ktoré boli zvislo začapované stĺpy. V rohoch boli stĺpy spevnené šikmými páskami. Vlastnú stenu tvorila až výplň rámu. Výplňou mohli byť brvná, tenšia guľatina, hrubé drevené štiepy, výplet z kálaničiek alebo prútia, zriedkavejšie hlina, kameň, váľky alebo tehly. Drevená alebo pletená výplň bola v ráme upevnená do žliabkov v bočných stenách stĺpov. Steny mohli byť z vnútornej aj vonkajšej strany omazané hlinou. Pri stavbe domov koncom 19. storočia našla rámová konštrukcia uplatnenie predovšetkým na juhu východného Slovenska a veľmi zriedkavo na južnom Slovensku. Na hospodárskych stavbách, stodolách, plevínoch, zvlášť s vypletanými stenami sa vyskytovala na západnom, juhozápadnom aj východnom Slovensku. V horských oblastiach Slovenska bola len doplnkovou konštrukciou na hospodárskych stavbách. V 20. storočí sa rámová konštrukcia hospodárskych stavieb z vonkajšej strany obíjala doskami. Rámová konštrukcia je zdokonalením stĺpikovej konštrukcie.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: stĺpiková konštrukcia, vypletaná stena
Literatúra: ---