Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

protipožiarne opatrenia

preventívna ochrana proti požiaru. Uskutočňovala sa nočnou strážnou službou – hlásnik, vartáš, bachter, výstavbou zvoníc a verejných studní, formou stavebných nariadení a organizovaním dobrovoľných hasičských spolkov. Z úradných nariadení za najvýznamnejšie možno označiť ohňové patenty z rokov 1751 a 1785, ktoré nariaďovali stavbu domov, ich krytiny, no najmä komínov a múrov deliacich povalu z nehorľavých materiálov. Úradné nariadenia obsahovali aj inštrukcie o umiestňovaní sýpok a konštrukcií ich striech, o výsadbe protipožiarnej zelene. Hasičské spolky vznikali podľa vzoru remeselníckych cechov a ich povinností vykonávať práce pri hasení požiarov a mať na to potrebné náradie – rebríky, háky, sekery, vedrá, striekačky.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: obecné služobníctvo, hasičský spolok
Literatúra: ---