Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

prístenné stĺpy

Prístenné stĺpy, Dobšiná, okr. Rožňava, 1962. Foto: Anna Kostková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

konštrukcia podpierajúca krov. Tvorilo ju niekoľko párov drevených stĺpov, ktoré boli postavené pozdĺž bočných stien súčasne s krovom. Krov s prístennými stĺpmi konštrukčne nesúvisel so stavbou domu. Dom bol akoby vložený pod strechu. Na Slovensku sa krov s prístennými stĺpmi vyskytoval na Záhorí, na východnej strane Malých Karpát a na Spiši. Na Záhorí a na východnej strane Malých Karpát sa prístenné stĺpy budovali aj dodatočne, keď prišlo k sadaniu a deformovaniu hlinených stien alebo preventívne, keď sa slamená krytina vymieňala za krytinu z pálenej škridlice. Zmierňovali tlak hmotnosti strechy na steny domu. Pôvod konštrukcie krovu s prístennými stĺpmi na Slovensku nie je doteraz jednoznačne vyriešený. Predpokladá sa, že na Spiši konštrukcia súvisí s nemeckou kolonizáciou.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: ---
Literatúra: Švecová, S.: Stavby s prístennými stĺpmi na západnom Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 8, 1960, č. 3, 468-493