Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

priečelie

predná strana domu situovaná do uličnej línie. Priečelie je dominantnou a reprezentačnou zložkou obydlia, preto sa v nej sústreďovala široká škála dekoratívnych, identifikačných a magicko-ochranných prejavov. K najrozšírenejším ochranným a prospech zabezpečujúcim praktikám patrilo upevňovanie halúzok liesky, vŕby alebo lipy na turíčne sviatky. Ochrannú funkciu plnili aj rôzne profánne a kresťanské symboly – solárna rozeta, svastika, kríž, kalich, obrazy alebo sošky svätcov, ktoré boli vo výklenku medzi oknami. Na priečelí domu sa nachádzalo tiež vročenie vzniku stavby, ako aj vlastnícke znaky v podobe iniciálok alebo celého mena majiteľa domu.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: ---