Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

prejazd

krytý vjazd do dvora s bránou, vytvárajúci konštrukčný a dispozičný celok s domom. Na západnom Slovensku sa prejazd vyskytuje na domoch s uhlovou zástavbou do ulice a nazýva sa úkol, návratie, forhauz. Využíval sa na prejazdy s vozom a na uloženie prázdneho voza najmä v zimnom období. Spravidla sa tu nachádzal aj vchod do podstrešia. V malokarpatských vinohradníckych lokalitách bol prejazd aj miestom, kde sa čapovalo víno, keď vinohradníkovi pripadlo právo viechy. Geneticky odlišná forma prejazdu vznikla v spišských mestečkách, ktorá je variáciou gotického sieňového typu domu, známeho aj z iných európskych krajín. Charakteristickým znakom dispozície týchto obydlí je uzavretý priechodný priestor – potrem, dufart, laib, umiestnený pod spoločnou strechou pozdĺž celého domu, od ulice do hĺbky dvora. Slúžil na prejazdy s vozom a tu sa nachádzali aj vchody do izby, kuchyne, maštale a podstrešia. Tento typ domu a jeho pôvod sa dáva do súvislosti s kultúrou spišských Nemcov.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: ---