Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

predzáhradka

pôda medzi obydlím a priestorom ulice alebo dvora, vyčlenená na okrasné účely. Predzáhradky sa začali budovať v spojitosti s praktikou posunúť priečelie domu smerom do dvora, za uličnú líniu dvorového oplotenia. Takto vzniknutý voľný priestor sa začal vysádzať okrasnými, liečivými a voňavými rastlinami, v menšej miere aj koreňovou zeleninou a priesadami. Pri oplocovaní predzáhradiek sa uprednostňovali priehľadné a výtvarne pôsobivé konštrukčné riešenia drevených a kovových plotov.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: Sládková, I.: Záhrada pre oči a na zjedenie. In: RUD : Remeslo, umenie dizajn, roč. 10, 2009, č. 3, s. 50-53.